TRANSPORT DROGOWY

monitoring - logistyka - zarządzanie taborem

AWIA VEHICLE

AWIA VEHICLE, to nie tylko monitoring, ale także nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pojazdów służbowych, zarówno osobowych, ciężarowych oraz pojazdów specjalistycznych. To optymalne rozwiązanie do planowania, koordynowania działań logistycznych, organizacji i kontroli pracy.

AWIA SNOW EXPERT

AWIA SNOW EXPERT jest przeznaczony dla firm i instytucji odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg, wymagających natychmiastowego i niezawodnego dostępu do aktualnej i archiwalnej informacji o lokalizacji i stanie pracy pojazdów.


AWIA EKO

AWIA EKO to system przeznaczony do lokalizowania „on-line” oraz monitorowania istotnych parametrów pracy pojazdów komunalnych, spełniający wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r., nr 152, poz. 897).

AWIA GIM

AWIA GIM to system do monitorowania gimbusów. Został opracowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie dojazdu do szkół i przedszkoli. Umożliwia kontrolowanie jakości usług wykonywanych przez firmę zewnętrzną.

AWIA EMERGENCY

AWIA EMERGENCY służy przede wszystkim do bieżącego lokalizowania pojazdów. Dzięki aplikacji internetowej dyspozytor ma możliwość obserwowania 24/h na dobę położenia pojazdów oraz stanu ich pracy.