Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym portfolio naszych rozwiązań

AWIA SDIP

To zintegrowany system wspomagający zarządzanie informacją o ruchu pasażerskim. System składa się z urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe oraz aplikacji zarządzającej dostępnej z poziomu centrum dyspozytorskiego.

AWIA HORYZONT

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw każdego typu, wszędzie tam gdzie znaczącą role w procesach logistycznych odgrywa transport wewnętrzny. System wpływa na polepszenie stanu BHP w zakładach pracy.

AWIA MACHINES

System monitorowania i diagnostyki maszyn ciężkich AWIA MACHINES EXPLORER został zaprojektowany aby móc kontrolować i optymalizować 90% kosztów związanych z utrzymaniem maszyn.

AWIA VEHICLE

System AWIA VEHICLE, to nie tylko monitoring, ale także nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pojazdów służbowych, zarówno osobowych, ciężarowych oraz pojazdów specjalistycznych. To optymalne rozwiązanie do planowania, koordynowania działań logistycznych, organizacji i kontroli pracy.

AWIA UNDERGROUND

System przeznaczony jest dla podziemnych i odkrywkowych kopalni. Umożliwia kontrolę i optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem samojezdnych maszyn górniczych.METRONIX

METRONIX to system monitorowania zużycia paliwa i wspierania przewoźnika kolejowego. Zastosowanie nowoczesnych technik mikroprocesorowych do monitorowania zużycia paliwa pozwala uzyskać rzeczywiste i dokładne informacje na temat ilości zużywanego paliwa w różnych warunkach pracy.

AWIA SNOW EXPERT

System jest przeznaczony dla firm i instytucji odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg, wymagających natychmiastowego i niezawodnego dostępu do aktualnej i archiwalnej informacji o lokalizacji i stanie pracy pojazdów.

AWIA EKO

AWIA EKO to system przeznaczony do lokalizowania „on-line” oraz monitorowania istotnych parametrów pracy pojazdów komunalnych, spełniający wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r., nr 152, poz. 897).

AWIA GIM

System monitoringu gimbusów AWIA GIM został opracowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie dojazdu do szkół i przedszkoli. AWIA GIM umożliwia kontrolowanie jakości usług wykonywanych przez firmę zewnętrzną.

AWIA EMERGENCY

Zadaniem systemu AWIA EMERGENCY jest przede wszystkim bieżąca lokalizacja pojazdów. Dzięki aplikacji internetowej dyspozytor ma możliwość obserwowanie 24/h na dobę położenia pojazdów oraz stanu ich pracy.