AWIA METRONIX

AWIA METRONIX to system monitorowania zużycia paliwa i wspierania przewoźnika kolejowego. Zastosowanie nowoczesnych technik mikroprocesorowych do monitorowania zużycia paliwa pozwala uzyskać rzeczywiste i dokładne informacje na temat ilości zużywanego paliwa w różnych warunkach pracy. AWIA METRONIX został zaprojektowany głównie dla przewoźnika kolejowego wykorzystującego lokomotywy z silnikiem wysokoprężnym.

System monitorowania zużycia paliwa i wspierania przewoźnika kolejowego AWIA METRONIX pozwala na lokalizację lokomotyw przy pomocy satelitarnego systemu pozycjonowania GPS. Do transmisji danych z lokomotywy do Centrum Nadzoru wykorzystywana jest technologia GSM/GPRS. Zainstalowany na lokomotywie spalinowej komputer pokładowy, oprócz pozycjonowania lokomotywy przy pomocy GPS-u oraz transmisji danych GMS/GPRS, pozwala na gromadzenie danych z podłączonych do niego czujników i układów pomiarowych, takich jak: przepływomierze, sondy paliwowe, tachoprądnica (pomiar obrotów silnika), czujnik pomiaru mocy.

AWIA Metronix
System AWIA METRONIX umożliwia efektywne zarządzanie spalinowym taborem kolejowym. Elastyczność systemu pozwala na dostosowanie go do różnego rodzaju lokomotyw z silnikiem wysokoprężnym oraz różnych typów i ilości zbiorników paliwa.
System spełnia wymagania normy PN-EN 50155.

Korzyści ze stosowania systemu AWIA METRONIX:

 • Monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym przez całą dobę
 • Funkcja czarnej skrzynki – gromadzenie w wewnętrznej pamięci FLASH danych z odbiornika GPS przy braku zasięgu sieci GSM
 • Kontrola czasu pracy kierowców oraz pojazdów
 • Dostęp do raportów (trasy z podziałem na służbowe i prywatne, postoje, zdarzenia, zużycia paliwa, miast i obszarów, operatorów, tankowań, przekroczeń prędkości, aktywności użytkownika czy aktywności pojazdów) arancyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń
 • Pełna historia tras i postojów
 • Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem floty pojazdów
 • Pełna kontrola pracowników
 • Zwiększenie efektywności organizacji pracy
 • Kontrola poza eksploatacyjnych ubytków paliwa
 • Redukcja nieautoryzowanych jazd
 • Brak konieczności instalowania i utrzymywania oprogramowania (aplikacji i mapy) na stacjach roboczych – dostęp przez przeglądarkę WWW
 • Możliwość eksportu danych do wybranego formatu (.pdf, .xls, .csv) lokalnie na stacji roboczej
 • Optymalizacja planowania pracy floty pojazdów poprzez wyznaczanie w aplikacji tras (optymalna, najszybsza, najkrótsza itp.)
 • Nadzór nad terminowością badań technicznych, przeglądów gwarancyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń
 • Możliwość uzyskania dodatkowej zniżki ubezpieczenia