AWIA UNDERGROUND

System przeznaczony jest dla podziemnych i odkrywkowych kopalni. Umożliwia kontrolę i optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem samojezdnych maszyn górniczych, pojazdów, wiertnic, lokomotyw, zbiorników oraz systemów wagowych. System naziemny działa w oparciu o dedykowane urządzenie komunikacyjne, które zbiera dane z odbiornika GPS (prędkość, odległość, pozycja) oraz czujników (np. sondy poziomu paliwa, przepływomierza, czujnika obrotów silnika, magistrali diagnostycznej CAN itp.). Następnie dane te są przesyłane za pośrednictwem bezprzewodowej sieci GSM do serwera, gdzie są archiwizowane. Wizualizacja zgromadzonych danych odbywa się za pomocą przeglądarki WWW, z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

System oprócz lokalizowania maszyn oraz pozyskiwania informacji diagnostycznych, szczegółowo reguluje pobory paliwa oraz weryfikuje jego wykorzystanie. Pobór paliwa ze zbiorników wymaga wcześniejszego zalogowania się operatora za pomocą bezstykowej karty RFID przyłożonej do czytnika, który odblokowuje pompę. Takie rozwiązanie uniemożliwia pobranie paliwa bez autoryzacji. Za pomocą sondy magnetostrykcyjnej i komputera zainstalowanego przy zbiorniku (połączenie iskrobezpieczne) monitorowane jest zapełnianie zbiornika i ilość pobranego paliwa przez operatora. Każde takie zdarzenie jest zapisywane w systemie z datą i godziną tankowania, co umożliwia porównanie ilości pobranego paliwa ze zbiornika z zatankowanym paliwem na konkretnej maszynie.

Zapobiega to poza eksploatacyjnym ubytkom paliwa. Cały proces weryfikacji odbywa się automatycznie, bez możliwości ingerencji w układ pomiarowy. System udostępnia również możliwość pobierania i prezentowania danych z systemów wagowych zamontowanych na ładowarkach, koparkach czy też na pojazdach samowyładowczych. Wszystkie dane z maszyn, pojazdów, wiertnic, lokomotyw, zbiorników oraz systemów wagowych zebrane na serwerze są wizualizowane on-line w przeglądarce WWW. Zadaniem aplikacji jest wyświetlanie i prezentowanie danych pomiarowych przesłanych z urządzeń zainstalowanych na maszynach w formie czytelnej dla użytkownika.

Budowa systemu lokalizacji, monitorowania i diagnostyki jest modułowa, dzięki czemu konfiguracja systemu, zakres udostępnianych funkcji i prezentowanych raportów zależy od wymagań Inwestora i jest dostosowywana do jego potrzeb.

AWIA UNDERGROUND
W podziemnych Zakładach Górniczych lokalizacja maszyn odbywa się w oparciu o technologię RFID a dane z obiektów przesyłane są drogą bezprzewodową (WiFi, DOTRA itp.) bezpośrednio do sieci kopalnianej.

Korzyści z zastosowania AWIA UNDERGROUND:

  • Bieżący monitoring pojazdów i maszyn
  • Optymalizacja pracy
  • Oszczędności eksploatacyjne