AWIA SNOW EXPERT

System jest przeznaczony dla firm i instytucji odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg, wymagających natychmiastowego i niezawodnego dostępu do aktualnej i archiwalnej informacji o lokalizacji i stanie pracy pojazdów. Rozwiązanie AWIA SNOW EXPERT wspiera również procesy decyzyjne związane z zarządzaniem akcją zimowego utrzymania dróg. Zakres udpostępnianych standardowych funkcji realizowanych przez system zależy od wymagań Klienta i może być dostosowany do jego potrzeb.

AWIA SNOW EXPERT
System został przygotowany zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dotyczącymi systemu monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce. System jest użytkowany przez GDDKiA od 2012r, został wdrożony na ponad 2500 pojazdach.

Korzyści ze stosowania systemu AWIA SNOW EXPERT:

 • Całodobowy dostęp do danych o lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym
 • Pełna informacja o statusie pracy danego pojazdu (gotowość, stacyjka, płużenie, posypywanie)
 • Kontrola i weryfikacja realizacji zadań przez jednostki podległe poprzez rejestrację stanu posypu i płużenia oraz graficzną prezentację na mapie
 • Kontrola aktualnego stopnia realizacji zadań dzięki informacjom pozyskanym z systemu (długość odśnieżonych i posypanych tras)
 • Zarządzanie uprawnieniami poprzez podział pojazdów na grupy i nadanie odpowiednich uprawnień operatorom
 • Łączność głosowa dyspozytora (operatora) z kierowcą
 • Pełna historia wykonywanych prac przez dany pojazd
 • Funkcja czarnej skrzynki - gromadzenie w wewnętrznej pamięci FLASH danych z odbiornika GPS
 • Kontrola czasu pracy kierowców oraz pojazdów
 • Możliwość skonfigurowania zdarzeń alarmowych (np. wyjazd poza obszar, przekroczenie prędkości)
 • Dostęp do raportów (trasy, postoje, wykonywana praca itp.) wraz z możliwością eksportu danych do wybranego formatu (.pdf, .xls, .csv) lokalnie na stacji roboczej
 • Gwarancja bezpieczeństwa i archiwizacji przetrzymywanych danych
 • Zwiększenie efektywności organizacji pracy
 • Możliwość rozbudowy systemu (np. sonda poziomu paliwa, czytniki RFID)