AWIA SDIP

AWIA SDIP to zaawansowany technologicznie system znajdujący zastosowanie w pojazdach transportu publicznego. Składa się z urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe i serwerowej Aplikacji Zarządzającej. Urządzenia pokładowe, poprzez Moduł Centralny z wbudowanym modemem GSM/GPRS, komunikują się z Aplikacją Zarządzającą. Jej podstawowym zadaniem jest przetwarzanie, archiwizacja i prezentacja danych z pojazdu.


Koncepcja działania

 • AWIA SDIP Aplikacja
 • AWIA SDIP dynamiczny rozkład jazdy
  Przeznaczenie

  AWIA SDIP dedykowany jest dla producentów pojazdów szynowych, zakładów modernizujących i naprawczych taboru kolejowego, a także dla przewoźników. AWIA SDIP integruje ze sobą dotychczas niezależne i niewspółpracujące systemy pokładowe. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych dostępnych na rynku wszystkie komponenty systemu pochodzą od jednego dostawcy. Wszystkie komponenty systemu są zgodne z normami: PN-EN 50155:2007 Zastosowania Kolejowe - Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze, jak również TSI PRM.

 • AWIA SDIP informacja pasażerska
  Identyfikacja personelu

  Podsystem umożliwia logowanie się obsługi pojazdu do terminala sterującego za pomocą spersonalizowanych kart RFID lub poprzez podanie numeru służbowego maszynisty. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja personelu oraz określenie jego ról (maszynista, administrator) wraz z przypisanymi do nich poziomami uprawnień.

 • AWIA SDIP emisja reklam
  DYNAMICZNY ROZKŁAD JAZDY MASZYNISTY (SKRJ)

  Podsystem umożliwia wyświetlanie aktualnego rozkładu jazdy na terminalu sterującym posiadającym ekran dotykowy. Jest on udostępniany po wprowadzeniu numeru pociągu, a jego aktualizacja odbywa się bezprzewodowo poprzez moduł GSM. Funkcjonalność terminala pozwala na manualne lub automatyczne przewijanie rozkładu w zależności od aktualnej pozycji GPS pojazdu.

 • ZAPOWIEDZI GŁOSOWE

  Podsystem emituje komunikaty głosowe dla pasażerów dotyczące aktualnej pozycji na trasie, zdefiniowane komunikaty specjalne (np. jazda próbna, zmiana rozkładu jazdy) oraz dowolne inne treści. Informacje te mogą być wygłaszane zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych. Komunikaty głosowe są generowane przy użyciu syntezatora mowy. Istnieje również możliwość wygłaszania zapowiedzi głosowych przez maszynistę bądź obsługę pociągu, a także nadawania komunikatów z wykorzystaniem wprowadzonych do systemu plików mp3.

 • AWIA SDIP zliczanie pasażerów
  INFORMACJA PASAŻERSKA I EMISJA REKLAM

  Podsystem umożliwia prezentację treści dla pasażerów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu. W systemie wykorzystywane są tablice LED czołowe, boczne i wewnętrzne, jak również monitory LCD. Podsystem umożliwia dynamiczne informowanie pasażera o aktualnej sytuacji na trasie, a także wyświetlanie regionalnych materiałów reklamowych w zależności od aktualnej lokalizacji pojazdu. Oferuje możliwość wyświetlania informacji pasażerskiej (np. numer linii, numer i nazwa pociągu, relacja, stacja początkowa i końcowa), dowolnych treści multimedialnych (np. reklamy, filmy), jak i komunikatów specjalnych (np. jazda próbna).

 • MONITORING WIDEO

  Podsystem, wykorzystujący kamery cyfrowe IP Full HD, umożliwia monitorowanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą kamer wewnętrznych, obszaru przed i za pojazdem za pomocą kamer szlakowych i kamer sprzęgu, osób wsiadających i wysiadających za pomocą kamer lusterkowych, pantografów i jakości trakcji podczas jazdy poprzez kamery pantografowe. Monitoring obejmuje całe wnętrze pojazdu, boki (funkcja lusterek), pantografy, a także obszar przed i za pojazdem. Podgląd obrazu z kamer realizowany jest na dedykowanych terminalach LCD z ekranem dotykowym lub na terminalach sterujących, które zainstalowane są w kabinach maszynisty oraz w przedziałach konduktorskich.