AWIA MACHINES

System monitorowania i diagnostyki maszyn ciężkich AWIA MACHINES EXPLORER został zaprojektowany aby móc kontrolować i optymalizować 90% kosztów związanych z utrzymaniem maszyn takich jak:

 • koszty paliwa
 • koszty utrzymania operatorów
 • koszty utrzymania maszyn w pełnej sprawności

System działa w oparciu o urządzenie komunikacyjne, które zbiera dane z odbiornika GPS (prędkość, odległość, pozycja) oraz innych czujników rozmieszczonych na maszynie (sonda poziomu paliwa, przepływomierze, czujnik obrotów silnika, magistrala CAN itp.) i przesyła te dane za pośrednictwem bezprzewodowej sieci GSM do serwera, na którym są przechowywane informacje o maszynach.

AWIA MACHINES
Wszystkie dane zebrane na serwerze są wizualizowane w aplikacji WWW dostarczanej przez Internet po zalogowaniu się.

Budowa systemu jest modułowa. Konfiguracja systemu oraz zakres udostępnianych funkcji w dużej mierze zależy od wymagań klienta i może być dostosowany do jego potrzeb. Zadaniem Aplikacji AWIA MACHINES EXPLORER jest wyświetlanie i prezentowanie danych pomiarowych przesłanych z urządzeń zainstalowanych na maszynach w formie czytelnej dla użytkownika. Aplikacja, poza monitoringiem on-line standardowych parametrów (GPS, zasilanie, stacyjka, prędkość jazdy, postój) i wizualizacją na mapie, umożliwia również prezentację specjalnie przygotowanych pod konkretne potrzeby klienta przejrzystych wykresów oraz raportów zawierających m.in.:

 • Dyspozycyjny Czas Pracy dla danej maszyny z podziałem na poszczególnych operatorów identyfikowalnych poprzez odpowiednie ID kart RFID,
 • Dyspozycyjny Czas Pracy sumaryczny dla danej maszyny,
 • Sumaryczny Czas Pracy Silnika,
 • Czas pracy przy wyłączonym silniku,
 • Czas Pracy Silnika w trybie Jałowym,
 • Czas Pracy Silnika w trybie Obciążonym,
 • Ilość Zużytego Paliwa w trybie Jałowym,
 • Średnią Ilość Zużytego Paliwa w trybie Jałowym [l/h],
 • Ilość Zużytego Paliwa w trybie Obciążonym,
 • Średnią Ilość Zużytego Paliwa w trybie Obciążonym [l/h],
 • Sumaryczną ilość zużytego paliwa,
 • Średnie zużycie paliwa podczas pracy [l/h].

Istnieje możliwość rozbudowy systemu o wagi montowane na maszynach (ładowarki, koparki, pojazdy samowyładowcze).

Korzyści dla Twojej firmy

 • Całodobowy dostęp do wszystkich informacji o flocie maszyn w czasie rzeczywistym, w tym bieżące monitorowanie (on-line) położenia i prędkości pojazdów na mapie cyfrowej
 • Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem maszyn przez kontrolę zużycia paliwa i monitorowanie wybranych parametrów eksploatacyjnych (obroty silnika, napięcie akumulatora, temperatura oleju/silnika)
 • Pełna kontrola i zwiększenie efektywności pracy maszyn i ich operatorów
 • Szybka lokalizacja maszyn w przypadku kradzieży
 • Identyfikacja wyjazdu pojazdu poza monitorowany obszar
 • Funkcja czarnej skrzynki - gromadzenie w wewnętrznej pamięci FLASH danych pomiarowych
 • Identyfikacja i pomiar czasu pracy operatorów przy pomocy bezstykowych kart RFID
 • Skuteczny nadzór nad terminowością badań technicznych, przeglądów gwarancyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń
 • Rzetelne źródło do analiz i prognoz (prezentacja danych w formie raportów i wykresów)
 • Wizualizacja w aplikacji WWW