Transport kolejowy

Kompleksowe rozwiązania dla pojazdów transportu kolejowego

AWIA SDIP

AWIA SDIP to zintegrowany system wspomagający zarządzanie informacją o ruchu pasażerskim. System składa się z urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe oraz aplikacji zarządzającej dostępnej z poziomu centrum dyspozytorskiego.


AWIA METRONIX

AWIA METRONIX to system monitorowania zużycia paliwa i wspierania przewoźnika kolejowego. Zastosowanie nowoczesnych technik mikroprocesorowych do monitorowania zużycia paliwa pozwala uzyskać rzeczywiste i dokładne informacje na temat ilości zużywanego paliwa w różnych warunkach pracy.