AWIA HORYZONT

AWIA HORYZONT przeznaczony jest dla przedsiębiorstw każdego typu, wszędzie tam gdzie znaczącą role w procesach logistycznych odgrywa transport wewnętrzny. System wpływa na polepszenie stanu BHP w zakładach pracy poprzez zmniejszenie liczby oraz skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem pracowników i środków transportu. Doskonale sprawdza się, jako element wsparcia w organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym. System poprawia bezpieczeństwo pracowników na terenie firm produkcyjnych, magazynów, stref przeładunkowych. Diametralnie poprawia proces orientacji kierowcy w terenie poprzez odpowiednio wczesne ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji typu maszyna - człowiek.

AWIA HORYZONT
Pozytywnie oceniamy działanie systemu AWIA HORYZONT, system ostrzega nas przed obecnością człowieka, którego często nie widać.

(Operatorzy wózków widłowych w zakładzie
SWISS KRONO w Żarach).

AWIA HORYZONT to zaawansowany technologicznie, autorski system wspomagający bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności, który:

  • monitoruje strefę wokół pojazdu
  • wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy
  • ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów optyczno-akustycznych o obecności pracownika
  • wykrywa osoby wyposażone w nadajnik w promieniu do 18 metrów wokół pojazdu (nawet do 30 metrów na otwartym terenie)

Korzyści z zastosowania AWIA HORYZONT

  • zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa w magazynie,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków i minimalizacja ich kosztów,
  • ochrona pracowników pieszych w strefach załadunku, rozładunku i transportu towaru,
  • możliwość zastosowania na maszynach i pojazdach różnego typu np. ładowarki, wózki widłowe itp.,
  • rejestracja zdarzeń w postaci logów ze stemplem czasowym,
  • integracja z nadrzędnymi systemami logistycznymi.