AWIA EMERGENCY

Zadaniem systemu AWIA EMERGENCY jest przede wszystkim bieżąca lokalizacja pojazdów. Dzięki aplikacji internetowej dyspozytor ma możliwość obserwowanie 24/h na dobę położenia pojazdów oraz stanu ich pracy. System identyfikuje czy dany pojazd jest w ruchu, postoju, czy też ma włączony silnik.

Oprócz bieżącej lokalizacji dyspozytor otrzymuje informacje o prędkości pojazdu, stanie naładowania akumulatorów. Rozbudowa systemu o czytnik kart identyfikacyjnych pozwala na określenie personaliów bieżącego kierowcy oraz obliczenie jego czasu pracy. Dzięki aplikacji istnieje możliwość odtworzenia trasy pojazdu oraz rozliczenie czasu pracy kierowcy.

Rozbudowa systemu o moduł AWIA Terminal pozwala na jego adaptację w pojazdach użyteczności publicznej (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). Terminal stanowi dwukierunkowy interfejs komunikacyjny pomiędzy Dyspozytorem a załogą pojazdu. Na jego ekranie mogą być wyświetlane komunikaty i/lub zlecenia wysyłane bezpośrednio z Centrum Dyspozycyjnego. Załoga pojazdu ma możliwość przesyłania statusów o wykonanych czynnościach służbowych. Opcjonalne podłączenie drukarki termicznej pozwala na bezpośredni wydruk odebranych zleceń przesłanych do załogi pojazdu.

AWIA EMERGENCY
Urządzenia sytemu posiadają homologację wydaną przez Ministra Infrastruktury na zgodność z dyrektywą 2004/104/WE.Dodatkowo główny moduł systemu AWIA Locator znajduje się na wykazie urządzeń posiadających ocenę skuteczności zabezpieczenia przed kradzieżą publikowaną przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Korzyści ze stosowania systemu AWIA EMERGENCY:

  • Poprawa bezpieczeństwa poprzez stały monitoring pojazdów
  • Możliwość analizy szybkości reakcji na zgłoszenia, włącznie z dojazdem do miejsca zgłoszenia
  • Znacząca redukcja kosztów związanych z utrzymaniem floty
  • Ułatwienie przy planowaniu tras i usprawnienie działania służb publicznych
  • Szybki i stały kontakt pomiędzy załogą pojazdu, a dyspozytornią wraz z możliwością przesyłania komunikatów w formie graficznej przez dyspozytora (przy integracji z terminalem)