AWIA EKO

AWIA EKO to system przeznaczony do lokalizowania „on-line” oraz monitorowania istotnych parametrów pracy pojazdów komunalnych, spełniający wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r., nr 152, poz. 897).

AWIA EKO może zostać rozbudowana o system wagowy, który istotnie zwiększy zakres możliwości analizy oraz weryfikacji wykonywanych zadań. Konfiguracja Systemu oraz zakres udostępnianych funkcji zależy od wymagań Klienta i może być dopasowana do jego potrzeb.

AWIA EKO
Na podstawie pozyskiwanych parametrów, istnieje możliwość wygenerowania dedykowanych raportów i zestawień, uwzględniających np. numer i nazwa Klienta, adres, numer i typ pojemnika, datę odbioru oraz masę odpadów.

Korzyści ze stosowania systemu AWIA EKO:

 • Całodobowy, bieżący (on-line) dostęp do danych o położeniu i prędkości pojazdów komunalnych
 • Odczyt miejsca załadunku i wyładunku odpadów
 • Identyfikacja pojemników oraz kontenerów na śmieci
 • Pozyskanie kompleksowej informacji na temat wykonanej pracy
 • Rzeczywisty zapis aktualnego stanu transportu
 • Elektroniczny dziennik serwisów i przeglądów
 • Monitorowanie czasu pracy pojazdów wraz z raportowaniem tras, postojów, zdarzeń, załadunku i wyładunku
 • Funkcja czarnej skrzynki - gromadzenie w wewnętrznej pamięci FLASH danych z odbiornika GPS
 • Pełna informacja o statusie pracy danego pojazdu
 • Szybka identyfikacja kierowców/operatorów wraz z pomiarem czasu pracy
 • Możliwość prowadzenia rozmów pomiędzy dyspozytorem a kierowcą
 • Monitorowanie zużycia paliwa
 • Możliwość skonfigurowania zdarzeń alarmowych (np. wyjazd poza obszar, przekroczenie prędkości, ubytek paliwa, weryfikacja wykonanych prac)
 • Minimalizacja kosztów transportu poprzez kontrolę prędkości pojazdu, kontrolę trasy , obserwację zużycia paliwa w trakcie pokonywania trasy, itp.
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w prowadzonej działalności